Vyhľadať
MENU

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky

NP_VO6_vyzva.pdf  (132.72 kB)

 

Oznámenie

 

V Bratislave dňa 27.02.2020


Vec:    Upresnenie zadávacích podmienok na predloženie ponúk

Dovoľujeme si oznámiť vo vzťahu k zverejneným Verejným obstarávaniam, že  doba na predkladanie ponúk osobne  je nasledovná:
o     po - pa  08.00 - 15.00 hod.
o     utorok 10.03.2020, doba na osobné odovzdanie obálok 8.00 - 10.00 hod.
 
S pozdravom
p. Renáta Hulinská – konateľ spoločnosti