Vyhľadať
MENU

 

 

 

 

 

 

Spoločnosť / O nás

Spoločnosť NEUROPOWER, je moderná, dynamická spoločnosť, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia, softwarovej architektúry. Spoločnosť sa ďalej venuje výskumu a vývoju v oblasti biotechnológií, nanotechnológií, matema-tického inžinierstva, teoretickej fyziky a uplatňovaním biotechnologických poznatkov v praktickom využití v priemyselnej výrobe a dopravnom priemysle. Široké uplatnenie umelej inteligencie v BDA (Big Data Analyses), v SE (Smart Everything) a IOE (Internet of Everything) determinuje úspešný smer a vývoj spoločnosti NEUROPOWER.

Spoločnosť disponuje novými poznatkami, know – how, odborným personálom na riešenie zložitých výpočtových modelov, zostavených na základe abstrakcie vlastností biologických nervových systémov. Spoločnosť pracuje v oblasti základného výskumu a aplikovaných výstupov využitia neurónových sietí. Naším cieľom je využiť výhody neurónových sietí, akým je napr. paralelizmus pri vlastnom výpočte. Neurónové siete chceme používať na úlohy smerované do oblasti klasifikácie, aproximácie a predikcie, ktoré sú uplatniteľné v doprave, priemysle, teoretickej i praktickej medicíne.

Okrem toho sa spoločnosť NEUROPOWER bude venovať výskumu, vývoju a vedeckej činnosti v oblastiach poznania a hĺbkovej analýzy rôznych typov neurónových sietí podľa architektúry.