Vyhľadať
MENU

 

 

 

 

 

 

Produkty a služby

Produkty

 • Dizajn, analýza a transfery umelej inteligencie
 • Dizajn, analýza a transfery hĺbkového učenia
 • Dizajn, analýza a transfer neuerónových sietí
 • Dizajn, analýza a transfer robotických štruktúr
 • Matematické inžinierstvo a matematická optimalizácia
 • Tvorba umelých neurónových sietí
 • Produkty v oblasti digitálnej transformácie
 • Soft computing
 • Signularita a strojové učenie
 • Convolutional Neural Networks
 • Long Short-Term Memory Networks
 • Neural Network Architectures
 • Neural Network Visualization
 • Code Generation and Deployment
 • Framework Interoperability
 • Transfer Learning and Pretrained Models
 • Training Acceleration
 • Shallow Neural Networks

Služby

 • Prediktívne a aproximačné analýzy
 • CRM a marketingové analýzy
 • Inteligentný dispečing, monitoring a reporting
 • Textové a obsahové analýzy
 • Segmentálne modely a transakčné dátové analýzy
 • RFM segmentácie
 • CBA a CEA analýzy s použitím umelej inteligencie
 • Multikriteriálne analýzy
 • Smart Big Data Analyses
 • Technické analýzy v oblasti matematického inžinierstva a softvérových architektúr
 • Softvérové poradenstvo
 • Poradenstvo v oblasti kvantových počítačov
 • Poradenstvo v oblasti Smart & Intelligent Technologies
 • Poradenstvo v oblasti Dátových Centier
 • Poradenstvo v oblasti 5G sietí, LTE a LTEr, GSM a GSMr sietí
 • Poradenstvo v oblasti Cyber Security

 

 

 • Design

 • Networks

 • Architectures

 • Learning

 • Analyses

 • BigData

 

 

Dalšie Kariéra »