Vyhľadať
MENU

Aktuality a zaujímavosti

 

 

 

 

 

 

 

MAGAZÍN NEW energy

příloha zima 2018

 

 

 

 Spoločnosť Neuropower sa dlhodobo zapája do výskumu umelej inteligencie s možnosťou využitia neurónových sietí pri projektoch zameraných na energetiku, dopravu a infraštruktúru. Spoločnosť Neuropower sa preto po zvážení všetkých aspektov rozhodla podať žiadosť o poskytnutie stimulov pre oblasť D.a. zamerané na výskum a rozvoj vysoko-efektívneho inteligentného riadenia spotreby energie v doprave. Spoločnosť Neuropower spracovala požadované dokumenty a materiály a podala žiadosť o Stimuly na projekt Výskum nových poznatkov v oblasti inteligentného systému riadenia energetickej efektívnosti v železničnej doprave s použitím modulárnej neurónovej siete s charakterom základného výskumu.

... čítať viac:

ext NEW Energy - Neuropower