Vyhľadať
MENU

 

 

 

 

 

 

Strategické ciele

Krátkodobé strategické ciele

Zaistenie nových poznatkov v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, robotiky a telematiky za účelom využívania terajších a novoobjavených poznatkov v oblasti rôznych typov neurónových sietí. Pri zavedení stratégie učenia neurónových sietí budeme brať dôraz na učenie s učiteľom a na učenie bez učiteľa. Pri učení s učiteľom sa neurónová sieť snaží porovnávaním aktuálneho výstupu s požadovaným výstupom (učiteľom) prenastaviť váhy siete tak, aby sa na daný konkrétny vstup znížil rozdiel medzi skutočným a požadovaným výstupom. Pri učení bez učiteľa budeme brať zreteľ na to aby sa váhy siete nadstavili tak, aby bol výstup konzistentný, teda aby sieť poskytovala rovnakú odozvu na budúci signál pri rovnakých, alebo podobných vektoroch vstupu.

Dlhodobé strategické ciele

Využitie nových poznatkov v oblasti neurónových sietí, biologických a bio-technologických modelov v oblastiach dopravného priemyslu, priemyselnej výroby, robotiky, umelej inteligencie, strojového učenia a hĺbkového učenia v rôznych oblastiach priemyslu, proces managementu a smart technológií. Cieľom učenia neurónových sietí je nadstaviť váhy modelu neurónovej siete tak, aby vytvárali správnu odozvu výstupného signálu na daný signál vstupu. Po procese naučenia neurónovej siete možno neurónovú sieť interpretovať ako „black box“ určený k nasadeniu vo zvolených aplikačných rovinách neuróno-vých sietí.

Taktické ciele

 

Taktické ciele »