Vyhľadať
MENU

 

 

 

 

 

 

Vodík je kľúčom k vytvoreniu ekosystému šetrnejšieho k nášmu životnému prostrediu. Využitie vodíka ako čistého zdroja energie je široké. Vodík sa môže využívať ako vstupný plyn na ďalšie priemyselné spracovanie, napríklad v chemickom priemysle, rafinériách alebo pri výrobe ocele. Môže byť využitý ako zdroj tepla alebo energie pre budovy. Široká verejnosť vníma vodík ako zdroj paliva s nulovými emisiami na pohon vlakov, autobusov, nákladných vozidiel, automobilov a lodí. Okrem toho vodík môže uchovávať energiu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov.

VODÍK JE NAŠA ZELENÁ BUDÚCNOSŤ

Preto sme zamerali svoj záujem na výskum a vývoj nových technológií výroby zeleného vodíka s využitím a aplikáciou umelej inteligencie vrátane využitia nových poznatkov v oblasti matematického inžinierstva pre oblasť dopravy, energetiky a telekomunikačných služieb. Stali sme sa strategickým partnerom pre spoluprácu s akademickými a komerčnými partnermi v oblasti výskumu, vývoja a výroby nových technológií zeleného vodíka.

V rámci našich aktivít sme nadviazali spoluprácu so špičkovými výskumnými ústavmi a univerzitami, ktoré sa zaoberajú všetkými formami zeleného vodíka od jeho výroby až po jeho využitie v technickej praxi. Nadviazali sme spoluprácu s vysoko profesionálnymi projekčnými kanceláriami a vytvorili sme servisné centrum pre existujúcich klientov.

Ponúkame preto širokú škálu služieb a doplnkových produktov, ktoré zákazníkom umožňujú optimalizovať dodávky a využívanie vodíka s cieľom dosiahnuť maximálny efekt pri minimálnych nákladoch.

Naša komplexná ponuka služieb zahŕňa odborné poradenstvo pri výbere technológie cez optimalizáciu systému zásobovania, distribúcie, výroby vrátane odborného školenia personálu zákazníka, zaistenia bezpečnosti, optimalizácie prevádzky, implementácie nových poznatkov, SW riešenia a ďalšie služby.