Vyhľadať
MENU

Archív

 

Oznámenie

V Bratislave dňa 06. 12. 2019

Vec: Upresnenie zadávacích podmienok na predloženie ponúk

Dovoľujeme si oznámiť vo vzťahu k zverejneným Verejným obstarávaniam, že doba na predkladanie ponúk osobne je nasledovná:

  • od pondelka 9.12.2019 do pondelka 16.12.2019, doba na osobné odovzdanie obálok: 10.00 15.00 hod.
  • utorok 17.12.2019, doba na osobné odovzdanie obálok 8.00 10.00 hod.

 

S pozdravom

p. Renáta Hulinská – konateľ spoločnosti

 

Oznámenie

V Bratislave dňa 04. 03. 2019

 

Vec:    Upresnenie zadávacích podmienok na predloženie ponúk

Dovoľujeme si oznámiť vo vzťahu k zverejneným Verejným obstarávaním, že  doba na predkladanie ponúk osobne  je nasledovná:

  • od pondelka 4.3.2019 do piatku  8.3.2019,  doba na osobné odovzdanie obálok:     10.00    15.00 hod.
  • pondelok 11.3.2019, doba na osobné odovzdanie obálok 8.00 10.00 hod.

 

S pozdravom

p. Renáta Hulinská – konateľ spoločnosti